Skip to main content

Accessibilitat

La nostra web ofereix un disseny accessible amb l’objectiu de garantir l’accés als continguts al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats físiques i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d’accés.

Per a aconseguir-ho, ens hem basat en les Pautes d’accessibilitat establertes pel grup de treball WAI (Web Access Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium). En concret, la nostra web s’adapta a les pautes de Web Content Accessibility Guidelines 1.0, nivell doble A, les quals van subjectes a altres estàndards i consideracions que es descriuen a continuació:

Totes les pàgines de la nostra web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 del W3C o HTML 4.01 segons sigui el cas. En tots els casos, hem seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per a separar l’estructura de la presentació dels continguts.

A més, la presentació dels continguts de les nostres pàgines web s’ha desenvolupat complint amb les recomanacions CSS2 del W3C. Aquests estàndards garanteixen l’accés a la informació de la web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions del W3C.

Estem compromesos a continuar millorant l’accessibilitat de la nostra web i agraïm qualsevol comentari o suggeriment que puguin tenir els nostres usuaris per a ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu.